Pliki do pobrania

Plakat PL

Oficjalny plakat

Prosimy o wsparcie w poszukiwaniach. Każdy plakat i ulotka to szansa na szybkie odnalezienie i szczęśliwy powrót Krzysztofa do rodzinnego domu. Ty też możesz być dla kogoś Bohaterem. Jeśli uważasz, że możesz zrobić coś więcej – przyłącz się do społeczności poszukiwaczy.

Pobierz

Wydrukuj

Powieś w widocznym miejscu

Nie masz możliwości wydrukowania. Wypełnij formularz. Plakaty wyślemy kurierem.

UA плакат

Офіційний плакат

Підтримайте сім’ю в її пошуках. Кожен плакат і листівка – це шанс швидко знайти Кшиштофа та безпечно повернутися до рідного дому. Ти теж можеш бути для когось Героєм. Якщо ви думаєте, що можете зробити щось більше, приєднуйтеся до спільноти шукачів.

Завантажити

Роздрукувати

Повісьте на видному місці

Ви не можете роздрукувати, заповніть форму. Плакати відправляємо кур’єром.

Poster ENG

Official poster

Support the family in their search. Each poster and leaflet is a chance to find Krzysztof quickly and safely return to his family home. You too can be a Hero for someone.
If you think you can do something more, join the community of seekers.

Download

Print

Hang it in a visible place

You cannot print, fill out the form. We will send the posters by courier.

Poster GER

Offizielles Poster

Unterstützen Sie die Familie bei ihrer Suche. Jedes Poster und jede Broschüre ist eine Chance, Krzysztof schnell und sicher zu seinem Familienheim zurückzubringen. Auch Sie können für jemanden ein Held sein. Wenn Sie glauben, dass Sie noch mehr tun können, treten Sie der Gemeinschaft der Suchenden bei.

Herunterladen

Drucken

Hängen Sie es an einer gut sichtbaren Stelle auf

Sie können das Formular nicht ausdrucken, sondern ausfüllen. Wir versenden die Poster per Kurier.